Monosem NG Plus talerzowy

Siewniki punktowe talerzowe MONOSEM NG Plus (z talerzową sekcją wysiewającą) do wysiewu kukurydzy, buraków cukrowych, słonecznika, fasoli, rzepaku i innych roślin wysiewanych punktowo.Więcej szczegółów

Siewniki punktowe Monosem NG PLUS 4to pneumatyczne siewniki uniwersalne, które mogą wysiać punktowo kukurydzę, buraki cukrowe, fasolę, bobik, rzepak, soję, sorgo, słonecznik, kukurydzę cukrową, groch, itp. Siewniki zostały wyposażone w podciśnieniowy układ wysiewający. Turbina sprawia, że powietrze jest zasysane, ziarno przywiera do otworów w tarczy wysiewającej, by następnie dostać się do tuby prowadzącej, zakończonej redliczką wysiewającą, znajdującą się między dwoma talerzami sekcji, otwierającymi bruzdę.

 

 

Siewnik punktowy MONOSEM NG PLUS 4, 6-rzędowy
Foto: Siewnik punktowy Monosem, pneumatyczny, precyzyjny, podciśnieniowy, do wysiewu punktowego kukurydzy, buraka cukrowego, słonecznika, fasoli, rzepaku... Model na fotografii: NG PLUS 4, na ramie pojedynczej teleskopowej, wyposażony w podsiewacz do nawozów granulowanych, metalowy, o pojemności 980 litrów i w aplikator do mikrogranulatów MICROSEM.
 

Siewniki 4-rzędowe mogą być wyposażone w podsiewacz do nawozów granulowanych z tworzywa sztucznego o poj. 350 litrów (2 zbiorniki, każdy po 175 litrów - w przypadku ram sztywnych jednobelkowych 3,0 m) lub w zbiornik metalowy o poj. 1000 litrów (w przypadku ram sztywnych, dwubelkowych).

Natomiast siewniki 6-rzędowe mogą być wyposażone w podsiewacz z tworzywa sztucznego (2 zbiorniki po 270 litrów każdy, w sumie 540 litrów) lub w podsiewacz metalowy o poj. 980 litrów, z okienkami wziernikowymi oraz wspomaganiem pneumatycznym wysiewu na skrajnych sekcjach). Każdy podsiewacz nawozów może być na redlicy stopkowej lub talerzowej. Każdy siewnik może być również wyposażony w aplikator do mikrogranulatów MICROSEM.

 

Talerzowa sekcja wysiewająca MONOSEM

Talerzowa sekcja wysiewająca NG PLUS 4 siewnika punktowego zapewnia dokładny wysiew ziarna na pożądaną głębokość.

Dwa talerze tworzą bruzdę, pionowe przeniesienie nacisku wpływa na równe utrzymanie głębokości roboczej, krótka długość (43 cm) sekcji wysiewającej znakomicie kopiuje ukształtowanie powierzchni gleby.

Boczne koła czyszczą talerze formujące bruzdę i zagęszczają glebę, dzięki czemu ziarno kukurydzy lub buraka ma szybszy dostęp do wilgoci zawartej w glebie, lepiej kiełkuje, wschody są równe a późniejszy rozwój rośliny jest silniejszy.

 

Równa głębokość wysiewu jest zachowana dzięki talerzowej sekcji wysiewającej optymalnie kopiującej ukształtowanie powierzchni gleby. Boczne koła kopiujące utrzymują głębokość wysiewu oraz odpowiednio zagęszczają glebę w czasie przejazdu siewnika.

 

Równomierny wysiew kukurydzy

 

Krótka długość sekcji wysiewającej ułatwia pokonywanie nierównomierności terenowych. Tylny blok ugniatający w kształcie litery "V" zamyka bruzdę a jego docisk może być wyregulowany według potrzeb.

 

Wysiew punktowy ziarna kukurydzy

Ziarno jest wysiane na równej głębokości, szybko i dokładnie, dzięki precyzyjnemu aparatowi wysiewającemu. Droga ziarna ze zbiornika do redliczki wysiewającej jest niemalże pionowa. Ziarno jest rozdzielane równomiernie. Zarówno siewniki punktowe NG Plus 3 jak i najnowszy model siewników punktowych NG Plus 4 oraz model z hydrauliczną regulacją rozstawu między rzędami: EXTEND - wszystkie są wyposażone w szczelny, niezawodny aparat wysiewający, który, co ciekawe, został zaprojektowany przez jednego z pracowników w firmie Monosem, Polaka z pochodzenia.

 

Tarcza wysiewająca do kukurydzy

Tarcza wysiewająca do wysiewu kukurydzy DC3050 (30 otworów o średnicy 5 mm każdy), zamocowana w aparacie rozdzielającym MONOSEM. Na tarczy zamocowane jest pełne mieszadło wykonane z brązu (dzięki temu ziarno nie elektryzuje się). U góry widać również zgarniacz ziarna, również wykonany z brązu. Ustawienie wysokości zgarniania ustawia się za pomocą rączki po drugiej stronie aparatu wysiewającego. Celem jest uzyskanie jednego ziarna na jeden otwór tarczy wysiewającej.

 

Siewnik punktowy Monosem 8-rzędowy na ramie składanej

Foto powyżej: Siewnik punktowy do kukurydzy Monosem NG PLUS 4 TFC - na ramie składanej hydraulicznie, z centralnym podsiewaczem nawozów granulowanych o poj. 1500 litrów na redlicy talerzowej, (metalowy, w kolorze czerwonym) i z aplikatorem do wysiewu mikrogranulatów Microsem (4 zbiorniki, każdy obsługuje 2 sekcje wysiewające).

 

Siewniki punktowe MONOSEM NG Plus 4
Siewnik punktowy MONOSEM NG PLUS 4, 6-rzędowy


Pneumatyczne siewniki punktowe MONOSEM NG PLUS 4 są dostępne w wersji 4-rzędowej (rama sztywna), 6-rzędowej (ramy sztywne i teleskopowe) i 8-rzędowej (ramy sztywne i składane hydraulicznie).

Siewniki mogą być wyposażone w podsiewacz nawozów z tworzywa sztucznego (2 zbiorniki x 175 litrów w przypadku siewników 4-rzędowych, 2 zbiorniki x 270 litrów w przypadku siewników 6-rzędowych) lub metalowy (1000 litrów w siewnikach 4-rzędowych, 980 litrów w siewnikach 6-rzędowych).

Podsiewacze nawozów mogą podsiewać nawóz doglebowo za pomocą redlic stopkowych lub talerzowych.

Siewniki mogą być także wyposażone w wybrany kontroler wysiewu:
- CS 1000-8 (kontrola wysiewanego ziarna, alarm w przypadku jego braku),
- CS 1200-12 (kontrola wysiewanego ziarna, odczyt prędkości pracy, 2 odczyty powierzchni obsiewu, alarmy)
- CS 3000-16 (kontrola wysiewanego ziarna, odczyt prędkości pracy, 2 odczyty powierzchni obsiewu, liczenie ziarna, odczyt średniej obsady, odczyt średniej odległości między wysiewanym ziarnem, alarmy)

- CS 5000-18 (kontrola wysiewanego ziarna, odczyt prędkości pracy, 2 odczyty powierzchni obsiewu, liczenie ziarna, odczyt średniej obsady, odczyt średniej odległości między wysiewanym ziarnem, alarmy, obsługa elektromagnetycznego odłączania napędu sekcji wysiewających)

Siewnikami można wysiewać kukurydzę, buraki, słonecznik, bobik, fasolę, rzepak oraz inne rośliny wysiewane punktowo. Wystarczy tylko zastosować odpowiednią tarczę wysiewającą oraz przezbroić sekcję wysiewającą.

Siewnik może być również wyposażony w aplikator do mikrogranulatów Microsem.

Nowa sekcja wysiewająca siewnika NG Plus 4 charakteryzuje się nowymi rozwiązaniami, taki jak:
- nowa skala służąca do odczytu ustawienia głębokości wysiewu,
- nowy tylny blok z kołami w kształcie litery "V" z regulacją kąta pochylenia oraz kąta zachodzenia,
- nowe mocowanie przewodów prowadzących ziarno,
- nowa klapka spustowa umożliwiająca łatwe opróżnienie zbiornika z resztek ziarna,
- nowe mocowanie przedniego rozgarniacza z możliwością regulacji głębokości pracy.

 

Nowa klapka spustowa do opróżniania zbiornika z resztek ziarna  Mocowanie przewodów  Przedni rozgarniacz

Nowa klapka i rynienka spustowa     Mocowanie przewodów            Regulacja głębokości pracy przedniego rozgarniacza

 

  

Koła V         Koła V - tylny blok

Nowa regulacja kąta ustawienia kół          Regulacja zachodzenia tylnego koła w bloku
tylnego bloku w kształcie litery "V"

 

 Aparat wysiewający siewników MONOSEM:
Aparat wysiewający MONOSEM w siewniku punktowymZiarno, które znajduje się w zbiorniku dostaje się do komory aparatu wysiewającego, następnie selektor ustawiony wg wielkości ziarna kieruje ziarno na otwory tarczy wysiewającej. Ziarno jest "zasysane" podciśnieniowo do otworów tarczy. Strumień powietrza zapewnia turbina siewnika. Na rysunku strzałką zaznaczono kierunek zasysania powietrza, a strzałka na tarczy wskazuje kierunek jej kręcenia się i spadania ziarna.

Zalety:


- szybkie i proste ustawienie aparatu wysiewającego,
- możliwość dopasowania do każdego rodzaju ziarna wysiewanego punktowo (kukurydza, buraki, rzepak, słonecznik, itp.),
- nie trzeba regulować podciśnienia na turbinie - układ nie wymaga manometru,
- możliwość wizualnej kontroli pracy wnętrza aparatu poprzez okienko.