Pługi IBIS XL

Wyposażenie standardowe
 • zmienna, regulowana punktowo szerokości orki 36,42,48 cm na korpus
 • zabezpieczenie śrubowe korpusów (IBIS XL)
 • zabezpieczenie korpusów resorowe non-stop (IBIS XLS)
 • belka ramy 120×120 mm
 • śrubowa regulacja ustawienia pierwszej skiby
 • koło podporowe gumowe
 • tarcza kroju Ø 480 mm
 • oś obrotnika Ø 150 mm
 • oś zaczepu kategoria II i III
 • korpus płużny ZX
 • lemiesz z dłutem dwustronnym
 • rozstaw korpusów 90 cm
 • prześwit pod ramą 75 cm
Wyposażenie opcjonalne
 • korpus ażurowy
 • belka do narzędzia doprawiającego mechaniczna
 • belka do narzędzia doprawiającego hydrauliczna
 • koło podporowo-transportowe
 • przedpłużki
 • tarcza kroju Ø 480 mm z zabezpieczeniem non-stop
Dane Techniczne
Typ XL 3+ XL 3+1 XLS 3+ XLS 3+1
Masa(kg) 950 1050 1200 1450
Zapotrzebowanie mocy(KM) 90÷110 110÷140 120÷150 120÷150
Wydajność(ha/h) 0,65÷1,15  0,86÷1,54 0,65÷1,15

0,86÷1,54

IbiS                                         M                                       L                               XL                              XXL                            Vario
Szerokość robocza [cm]   32 / 36/42                        35 / 40/45                 36 / 42 / 48               36 / 42 / 50                      35/ 50
Moc ciągnika [KM ]            50÷110                             80÷120                     90÷140                      140÷200                     120÷200
Rozstaw korpusów [cm]       85                                      90                         90 /100 dla Corn     90 /100 dla Corn             90 /100 dla Corn
Prześwit pod ramą [cm]        70                                      72                         75 /85 dLa Corn        75 /85 dLa Corn            75 /85 dLa Corn
Korpus płużny                       MX                                     MX                              ZX                               ZX                                  ZX

 

 

Uderzenie kamieniem przy zbyt dużej prędkości roboczej pługa może zakończyć się zgięciem lemiesza, uszkodzeniem korpusu, a nawet ramy pługa. Dlatego producenci starają się wyposażyć swoje pługi w różnego rodzaju zabezpieczenia przeciwkamieniowe.
Pługi produkowane w grudziądzkiej UNII również mają solidne i skuteczne zabezpieczenia. W zależności od modelu i typu są to zabezpieczenia śrubowe, resorowe lub hydrauliczne.

Zabezpieczenie śrubowe – proste i tanie, ale…
Jest to bez wątpienia rozwiązanie najprostsze i najtańsze. Polega najogólniej na zabezpieczeniu korpusów płóżnych za pomocą tzw. śruby zrywalnej, która łamie się w kontakcie z przeszkodą, przez co nie dopuszcza do uszkodzenia korpusu. Warunkiem jej skuteczności jest oczywiście stosowanie zabezpieczeń zalecanych przez producenta. Zastosowanie zbyt wytrzymałych bezpieczników (co niestety czasem się zdarza) odbiera często sens tym zabezpieczeniom, jeśli siła potrzebna do wyłamania śruby jest większa od tej, która uszkadza lemiesz.
Prostota i taniość to nie jedyne zalety tej metody zabezpieczeń. Dodatkowe to: mniejsza masa pługa, mniejsze zapotrzebowanie na moc i udźwig, łatwa obsługa i prostota konstrukcji.
Wadą jest oczywiście konieczność częstej wymiany bezpieczników, zmniejszenie efektywności orki, a z czasem możliwość rozkalibrowania otworów, pogorszenie jakości orki i przyspieszenie zrywania bezpieczników.
Najkorzystniej i najefektywniej zabezpieczenia śrubowe sprawdzają się więc na glebach lekkich i niezbyt zakamienionych.

Wśród modeli pługów produkowanych przez UNIĘ Grudziądz wariant zabezpieczenia śrubowego posiadają wszystkie modele IBISA i TURA.

 

 

Zabezpieczenie resorowe
Ten rodzaj zabezpieczenia non-stop stosowany jest powszechnie w pługach UNIAgroup jako nieco droższa, ale za to zdecydowanie skuteczniejsza i wygodniejsza forma zabezpieczenia trwałości pługa.
Sposób takiej ochrony korpusu przed uderzeniami kamieni polega na umieszczeniu pomiędzy korpusem, a ramą pługa kilkupłatowego resoru piórowego.  Podczas odchylania korpusu od pionu przy natrafieniu na przeszkodę – korpus cofając się zgina resor. Po minięciu przeszkody – resor powoduje powrót korpusu pługa do pozycji roboczej. Zabezpieczenie to działa także podczas wystąpienia bocznych sił napierających na korpus. Wtedy korpus ma możliwość odchylenia bocznego, po czym resor kieruje go z powrotem na miejsce.
Docisk można regulować poprzez dokładanie lub odejmowanie ilości piór resora. W pługach UNII standardowo stosowane są resory 7-piórowe.
Teoretycznie wadą tego rozwiązania jest skomplikowana zmiana ustawienia siły docisku korpusu poprzez dokładanie lub odejmowanie ilości piór. W rzeczywistości jednak, jest to raczej wada czysto teoretyczna. W zgodnej opinii rolników najczęściej wystarczające jest pozostawienie fabrycznych ustawień, aby zapewnić bezawaryjną pracę pługa w różnych warunkach przez wiele lat.
Niezaprzeczalną zaletą tego rozwiązania jest natomiast bez wątpienia prosta obsługa, niezawodność i wciąż stosunkowo niewielka masa tego rodzaju zabezpieczenia. Stąd duża popularność tego rozwiązania wśród użytkowników pługów UNII Grudziądz. Wśród pługów UNII opcję zabezpieczenia resorowego posiadają wszystkie modele IBISA (z wyjątkiem M) i TURA.

 

Zabezpieczenie hydrauliczne
To skomplikowany, ale niezwykle skuteczny i elastyczny sposób zabezpieczania pługa przed uszkodzeniem. Układ hydrauliczny pługa, połączony z układem ciągnika, sprawia, że uderzenie  w przeszkodę powoduje odchylenie korpusu, wciśnięcie tłoka, wzrost ciśnienia, a to z kolei natychmiastowy i energiczny powrót lemiesza do gleby po ominięciu przeszkody. Układ hydraulicznego zabezpieczenia ma łatwy w obsłudze i elastyczny układ płynnej regulacji ciśnienia w zależności od warunków, w jakich odbywa się orka. I to jest jego oczywistą zaletą. Wadą jest bez wątpienia duża masa i stosunkowo wysoka cena. Dlatego ten system zabezpieczeń bywa stosowany do pługów dużych, przewidzianych do pracy w różnorodnych warunkach. Spośród pługów UNIAgroup ten tym zabezpieczenia zastosowano w pięciokorpusowym IBISIE XXLH.

 

Reasumując:

Wyboru rodzaju zabezpieczenia pługa dokonujemy w zależności od:

- rodzaju posiadanych gleb,

- powierzchni gospodarstwa,

- stopnia zakamienienia pól,

- mocy ciągnika i jego udźwigu,

- zasobności naszego portfela.

Przy małych powierzchniach, lekkich, niezakamienionych glebach zastosowanie zabezpieczeń śrubowych może być i najekonomiczniejsze i wystarczające.

W innym przypadku konieczne będzie zabezpieczenie „non-stop”, które nie tylko poprawi komfort pracy, ale również obniży koszty i skutecznie na wiele lat zabezpieczy trwałość pługa.